لیست جوایز

نفر اول ۳۰ ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۱۲۰ گیگ اینترنت همراه اول
نفر دوم ۲۰ ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۷۰ گیگ اینترنت همراه اول
نفر سوم ۱۰ ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۵۰ گیگ اینترنت همراه اول
نفر چهارم 9 ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۳۵ گیگ اینترنت همراه اول
نفر پنجم 8 ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۲۵ گیگ اینترنت همراه اول
نفر ششم 7 ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۲۰ گیگ اینترنت همراه اول
نفر هفتم 6 ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۱۰ گیگ اینترنت همراه اول
نفر هشتم 5 ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۵ گیگ اینترنت همراه اول
نفر نهم 4 ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۳ گیگ اینترنت همراه اول
نفر دهم 3 ساندویچ هایدا ظرف یک ماه از شعب منتخب + ۲ گیگ اینترنت همراه اول

 

شعب منتخب

شمال تهران: شعبه قیطریه - تلفن : 22209396
شرق تهران: شعبه حکیمیه - تلفن : 77301105
مرکز تهران: شعبه مترو مفتح - تلفن : 09058718281
غرب تهران: شعبه مرکز خرید پلاتین - تلفن : 09391963873
جنوب تهران: شعبه نازی آباد - تلفن : 55067597

 

برترین ها

تعداد:0
ردیف نام شماره همراه امتیاز خرید امتیاز عضویت امتیاز نهایی